Referenciák

- Ásványvíz palackozó üzem

- Evangélikus Általános Iskola

- Bük városháza

- Hajléktalan szálló 

- Borospince rendszer

- Ravatalozó

- Evangélikus templom

- Inkubátorház

- Devecser-családi ház

- Közszolg Irodaház

Kapcsolat

8598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői u. 27.
E-mail: botako@globonet.hu
Tel.: 06-89/320-066

Építőipar

A rugalmas munkaszervezés bevezetése a Bótakő Kft-nél című Ginop-5.3.2-16-2016-00290 pályázat keretében megvalósult projektünk végéhez értünk!

szechenyilogo_esza

Köszönjük mindenki munkáját!

A GINOP-5.3.1 és a GINOP-5.3.2-16 pályázati konstrukció átfogó célja, hogy a hazai foglalkoztatási sajátosságokat és az egyéb társadalmi- gazdasági szempontokat figyelembe vegye és egy egységes, országosan alkalmazható auditrendszerrel támogatva, képes legyen a hazai KKV-k rugalmas foglalkoztatás helyzetének értékelésére és javítására. A projekt további célja a munka és a magánélet összehangolását megteremtő megoldások lehetővé tétele. A konstrukció kiemelten a kisgyermeket nevelő szülök munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint a munkába való beilleszkedésüket helyezte fókuszába. A munka és a magánélet összehangolását segítő intézkedések a kisgyermeket nevelő szülőkön túl az egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók stb.) foglalkoztatásának növeléséhez is hozzájárul. Mindezek megteremtésének a legfőbb eszköze a rugalmas foglalkoztatás gyakorlatának, kultúrájának terjesztése és kialakítása.

Emellett cél, hogy a helyzetelemzési fázis eredményei alapján olyan javaslatok kerüljenek kialakításra, amelyek növelik a rugalmas foglalkoztatási formák elterjedését a vállalkozásnál, úgy, hogy a vállalkozások hatékony működését is elősegítik, ezáltal fenntarthatóak lesznek.

A projekt átfogó célja:

  • mind a munkavállalók, mind a munkaadók szempontjából lehetővé tenni a munka és magánélet összehangolását, javítja a munkaerő-piaci esélyeket,
  • elősegíteni a rugalmas foglalkoztatási formák széles körű megismerését, elterjesztését, vállalati szintű alkalmazhatóságát,
  • képessé tenni az egyént a rugalmas foglalkoztatásban való részvételre, a vállalatot pedig a belső értékteremtő folyamatok rugalmas foglalkoztatásnak való megfeleltetésére, azaz a munkavállaló-munkaadó adaptációs képességének javulását támogatja,
  • valós, objektív, más vállalatokkal összehasonlítható képet adni a cég rugalmas foglalkoztatási potenciáljáról és kijelölni azokat a szervezeti fejlesztési lehetőségeket, amelyek a vállalat stratégiáján és üzleti környezetén alapulnak és elősegítik az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztését, és ezzel egy időben hozzájárulni a vállalat versenyképességének javulásához, különös tekintettel a KKV-k sajátosságaira és a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci helyzetére.

Tervezett átalakítás jellemzőinek bemutatása:

A következő fejezetben a lehetséges fejlesztési irányokat mutatjuk be a rugalmas foglalkoztatás bővítése érdekében.

  • Javasolt 4 munkakör rugalmas formába váló alkalmazásának bevezetését, ami 11 főt érint, melyből 7 fő hátrányos helyzetű munkavállaló
  • A következő munkaköröket érint: segédmunkás, kőműves, adminisztrátor, gépészmérnök
  • Az átalakítani kívánt munkaköröket tekintve a munkaidőkeret, kötetlen munkarend, rugalmas munkaidő bevezetését javasoljuk

A rugalmas átalakítás nem jár létszámcsökkenéssel, illetve az átszervezéssel érintett munkakörökben dolgozók munkatömegére sincs kihatása. Az átszervezéssel még inkább növelni lehet a munka-magánélet összehangolását. A munkáltató nagyobb bizalommal fordul a munkavállalói felé, ezzel is növelve a dolgozói elkötelezettségét, lojalitását. A munkavállaló nagyobb szabadságfokkal rendelkezhet ezáltal elégedettségi és teljesítmény szintje is növekedni fog.

34750919_1786331008092478_6294846425708625920_n 34686264_1786331068092472_5512423153835442176_n

Főbb referencia munkáink

Ásványvíz palackozó üzem- Pápa-Tapolcafőn-generálkivitelezés Ásványvíz palackozó üzem Pápa-Tapolcafő “A Pápa melletti település külterületén a Bótakő Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. európai uniós és hazai támogatással valósította meg a beruházást.A társaság saját kútjából nyert víz az ország legjobb összetételű ásványvizei közé tartozik.”-idézet az infopap.hu egyik cikkéből, az alábbi linken a teljes cikk megtalálható: http://www.infopapa.hu/hir_olvas/permalink:elkeszult-az-asvanyviz-palackozo-uzem-tapolcafon-2014-04-01-170200

Gyurátz-Ferenc-Evangélikus-Általános-Iskola-Pápa

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola- Pápa Átadásról szóló cikket a következő linket lehet megtekinteni: http://www.papa-ma.hu/cikk_reszletes.php?id=9980

Büki városháza-szerkezetépítő és építőmesteri munkák, cégünk alvállalkozóként vettünk részt az építkezésben.

Bükk városházaBükk városháza2

Hajléktalan szállót készítettünk Pápán-generálkivitelezés Hajléktalanszálló Pápahttp://www.infopapa.hu/hir_olvas/permalink:jol-halad-a-hajlektalanszallo-bovitese-2014-04-17-210225

Somlószőlős- Borospince rendszer-építőmesteri munkák somlószőlős

Pápa-Tapolcafő-Ravatalozó-generálkivitelezés Tapolcafői ravatlozó Átadásról szóló cikket a következő linket lehet megtekinteni: http://www.papa-ma.hu/cikk_reszletes.php?id=1933

Evangélikus templom-Takácsi-műemléki homlokzat készítése hagyományos módszerekkel és tetőfedés Evangélikus templom, Takácsi

Közszolg-Kft-Iroda-generálkivitelezés és felújítás Közszolg Kft-Iroda

2014 szeptember közepétől új irodaházban működik a Közszolg Kft, a cég ügyvitelei irodái kellemesebb környezetben, komfortosabb körülmények között működhetnek ezentúl. http://www.papa.hu/irasok/ugyfelbarat-kornyezetben-kozszolg

Inkubátorház-Pápa-generálkivitelezés Inkubátorház-Pápa A beruházásról készült cikk: http://www.papa.hu/irasok/inkubatorhaz-epul-az-ipari-parkban

Devecser- Családi ház- szerkezetépítő és építőmesteri munkák Devecser-Családiház

Devecser újjáépítésében is részt vettünk, három családi ház kivitelezését végeztük.

Büki óvoda új épülete-szerkezetépítő és építőmesteri munkák Bük óvoda2

Ezeken kívül generálkivitelezésben készítettünk családi házakat és kisebb-nagyobb felújításokat is.